My da|ra Login

Detailed view

metadata language: German English

Social Structure in Poland: POLPAN 2008

Version
1.0.0
Resource Type
Dataset
Creator
 • Słomczynski, Kazimierz M. (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)
 • Kiersztyn, Anna (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)
 • Janicka, Krystyna (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)
 • Domanski, Henryk (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)
 • Dubrow, Joshua Kjerulf (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)
 • Tomescu-Dubrow, Irina (Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences)
Publication Date
2018-01-24
Contributor
 • O?rodek Realizacji Bada? Socjologicznych (ORBS), Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (Data Collector)
Language
German
Classification
 • ZA:
  • Society, Culture
Temporal Coverage
 • 2008-04-01 / 2009-02-28
Geographic Coverage
 • Poland (PL)
Collection Mode
Data and File Information
 • Number of Variables: 612
Availability
Download
0 - Daten und Dokumente sind für jedermann freigegeben.
Rights
Alle im GESIS DBK veröffentlichten Metadaten sind frei verfügbar unter den Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. GESIS bittet jedoch darum, dass Sie alle Metadatenquellen anerkennen und sie nennen, etwa die Datengeber oder jeglichen Aggregator, inklusive GESIS selbst. Für weitere Informationen siehe https://dbk.gesis.org/dbksearch/guidelines.asp?db=d
Alternative Identifiers
 • ZA4750 (Type: ZA-No.)
Publications
 • Elizabeth Osborn and Kazimierz M. Słomczynski: Open for Business. The Persistent Entrepreneurial Class in Poland Warszawa: IFiS PAN, 2005.
 • Bogdan W. Mach: Pokolenie historycznej nadzieji i codziennego ryzyka. Społeczne losy osiemnastolatków z roku 1989. [Generation of Historical Hope and Everyday Risk: Social Trajectories of Youth of Eighteen from the Year 1989], Warszawa: ISP, PAN, 2003.
 • Kazimierz M. Słomczynski (ed.): Social Structure: Changes and Linkages, IFiS PAN, Warszawa, 2002.
 • Anna Firkowska-Mankiewicz: Intelligence and Success in Life, IFiS PAN, Warszawa, 2002.
 • Kazimierz M. Słomczynski (ed.): Social Patterns of Being Political, IFiS PAN, Warszawa, 2000.
 • Kazimierz M. Słomczynski oraz: Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach i Wojciech Zaborowski: Mental Adjustment to The Post-Communist System in Poland, IFiS PAN, Warszawa, 1999.
 • Krystyna Janicka: Sytuacja pracy a struktura społeczna. W poszukiwaniu nowego wymiaru pozycji społeczno-zawodowej, [Work situation and social structure. Looking for a new dimension of socio-occupational position] IFiS PAN, Warszawa, 1997.
 • Kazmierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach i Wojciech Zaborowski: Struktura społeczna a osobowość. Psychologiczne funkcjonowanie jednostki w warunkach zmiany społecznej, [Social Structure and Personality. Psychological Functioning Under Conditions of Radical Social Change], IFiS PAN, Warszawa, 1996.
 • Wojciech Zaborowski: Orientacje egalitarne w społeczeństwie polskim w latach 1988-1993 [Egalitarian Orientations in Polish Society in 1988-1993] IFiS PAN, Warszawa, 1995.
 • Kazmierz M. Słomczyński, Krystyna Janicka i Włodzimierz Wesołowski: Badania struktury społecznej w Łodzi: Doświadczenia i perpektywy, [Studies on Social Structure in Łódź: Experiences and perspectives] IFiS PAN, Warszawa, 1994.
 • Kazmierz M. Słomczyński, Ireneusz Białecki, Henryk Domański, Krystyna Janicka, Bogdan W. Mach, Zbigniew Sawiński, Joanna Sikorska i Wojciech Zaborowski: Struktura społeczna: Schemat teoretyczny i warsztat badawczy, [Social Structure: Theoretical Approach and Research Design] IFiS PAN, Warszawa, 1989.
 • Kazimierz M. Słomczyński (red.), Social Patterns of Being Political. The Initial Phase of the Post-Communist Transition in Poland, IFiS PAN, Warszawa 2000.
 • Kazimierz M. Słomczyński, Sandra T. Marquart-Pyatt (red.), Continuity and Change in Social Life: Structural and Psychological Adjustment in Poland, IFiS PAN, Warszawa 2007.
 • International Journal of Sociology 42(1): Structural Constraints, Gender, and Images of Inequality: The Polish Panel Survey, POLPAN 1988-2008. Edited by K. M. Slomczynski and I. Tomescu-Dubrow. Numer specjalny, wiosna 2012.
 • International Journal of Sociology 42(4): Sociodemographic Differentiation in a Dynamic Perspective: The Polish Panel Survey, POLPAN 1988–2008. Edited by K. M. Slomczynski and I. Tomescu-Dubrow. Numer specjalny, zima 2012-13.

Update Metadata: 2018-01-24 | Issue Number: 1 | Registration Date: 2018-01-24

Słomczynski, Kazimierz M.; Kiersztyn, Anna; Janicka, Krystyna; Domanski, Henryk; Dubrow, Joshua Kjerulf et. al. (2018): Social Structure in Poland: POLPAN 2008. Version: 1.0.0. GESIS Datenarchiv. Dataset. https://doi.org/10.4232/1.12946