Έρευνα πολιτικών προτύπων και πολιτικής συμπεριφοράς, Μάιος 1985

Version
v1
Resource Type
Dataset
Creator
  • Μαυρογορδάτος, Γιώργος (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ))
  • Νικολακόπουλος, Ηλίας
Publication Date
2019-12-19
Availability
Download

Update Metadata: 2020-07-30 | Issue Number: 5 | Registration Date: 2019-12-19