Έρευνα πολιτικών προτύπων και πολιτικής συμπεριφοράς, Μάιος 1988

Version
v1
Resource Type
Dataset
Creator
  • Νικολακόπουλος, Ηλίας
  • Παντελίδου - Μαλούτα, Μάρω (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ))
Publication Date
2019-12-19
Availability
Download

Update Metadata: 2020-07-30 | Issue Number: 3 | Registration Date: 2019-12-19