Κοινωνικές παράμετροι για την αειφόρο ανάπτυξη της Αθήνας - Αττικής

Version
v1
Resource Type
Dataset
Creator
  • Κονδύλη, Δήμητρα
  • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Publication Date
2020-01-15
Availability
Download

Update Metadata: 2020-07-30 | Issue Number: 3 | Registration Date: 2020-01-15