Επαναλαμβανόμενες Έρευνες με αντικείμενο το "Βαθμό Καθαριότητας των Αρχαιολογικών χώρων και των διαδρομών που οδηγούν σε αυτούς" σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Σωματεία/Συνδέσμους: Αθήνας (ΣΔΞΑ), Θεσσαλονίκης (ΣΞΘ), Κρήτης και Σαντορίνης (ΣΕΞΚΣ), Δωδεκανήσου(ΣΔΞΔ), Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας (ΕΔΞΙΝΔΕ)

Version
v1
Resource Type
Dataset
Creator
  • Τσακίρης, Κώστας
  • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
Publication Date
2020-01-16
Availability
Download

Update Metadata: 2020-07-30 | Issue Number: 2 | Registration Date: 2020-01-16