Μεταναστευτική πολιτική και δημόσια διοίκηση. Μια ανθρωποδικαιωματική προσέγγιση κοινωνικών φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών. Συμπεράσματα έρευνας πεδίου.

Version
v1
Resource Type
Text
Creator
  • Βαρουξή, Χριστίνα (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ))
Publication Date
2020-07-31
Availability
On-site

Update Metadata: 2020-07-31 | Issue Number: 1 | Registration Date: 2020-07-31