Σχεδιασμός ενός περιβάλλοντος διαχείρισης κοινωνικών δεδομένων

Version
v1
Resource Type
Text
Creator
  • Καλλάς, Ιωάννης (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ))
Publication Date
2020-08-07
Availability
On-site

Update Metadata: 2020-08-07 | Issue Number: 1 | Registration Date: 2020-08-07