Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές επιδράσεις: Η περίπτωση της Μήλου.

Version
v1
Resource Type
Text
Creator
  • Μανώλογλου, Ευδoκία (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ))
Publication Date
2020-08-10
Availability
On-site

Update Metadata: 2020-08-10 | Issue Number: 3 | Registration Date: 2020-08-10