Naše společnost 2005 - září

Version
1
Resource Type
Dataset
Creator
 • Sociologický ústav (Akademie věd ČR). Centrum pro výzkum veřejného mínění
Publication Date
2006
Language
Czech
Classification
 • ZA:
  • Occupation, Profession
  • Political Attitudes and Behavior
  • Political Parties, Organizations
  • Income
  • Society, Culture
  • Medicine
  • Leisure
 • Klasifikace témat CESSDA:
  • 1.1 Pracovní podmínky
  • 1.2 Pracovní vztahy / konflikty
  • 3.3 Celoživotní vzdělávání
  • 5 Společnost a kultura
  • 7.4 Zdravotní péče a lékařská ošetření
  • 11.1 Domácí politika
  • 11.2 Mezinárodní politika a organizace
  • 11.7 Volby
  • 13.3 Rodinný život a manželství
  • 13.8 Menšiny
  • 17.2 Příjem, majetek a investice / úspory
  • 19.2 Bydlení
Description
 • Abstract

  Kontinuální měsíční výzkum provedl výzkumný tým CVVM Sociologického ústavu AV ČR v rámci pravidelného měsíčního výzkumného projektu. Jsou při něm zjišťovány postoje a názory občanů.
Geographic Coverage
 • Czech Republic (CZ)
Sampled Universe
obyvatelstvo ČR starší 15 let
Sampling
Kvótní výběr. Kvótními znaky dotázaných byly pohlaví, věk a vzdělání. Územní reprezentativita souboru je dodržena samotnou konstrukcí tazatelské sítě, kde jsou kontrolovanými znaky velikost místa bydliště a regiony (bývalé kraje).
Collection Mode
 • Standardizovaný interview. Sběr dat provedli školení tazatelé tazatelské sítě CVVM.
Data and File Information
 • Unit Type: Individual
  Number of Units: 1072
Availability
Download
Dostupné ke stažení pro registrované uživatele Českého sociálněvědního datového archivu.
Rights
Určeno pouze pro nekomerční použití.

Update Metadata: 2018-02-28 | Issue Number: 3 | Registration Date: 2015-06-15